PROCES REKRUTACYJNY:

  • Osobiste spotkanie z każdą kandydatką i ocena jej kultury osobistej, higieny oraz znajomości poprawnej polszczyzny, co jest niezwykle istotne kiedy niania towarzyszy dziecku w procesie nauki mowy.

  • Weryfikacja dokumentów przez nią dostarczonych, rozmowa z jej poprzednimi pracodawcami na temat sposobów jej pracy, zalet i ewentualnych wad.

  • Po przejściu dwóch poprzednich etapów rekrutacji niania zostanie poddana badaniu psychologicznemu, dzięki któremu dowiemy się więcej na temat jej profilu osobowości, preferencji zawodowych i przystosowania do pracy z dziećmi oraz co najważniejsze czy jest zrównoważona emocjonalnie i nie przejawia predyspozycji do zachowań agresywnych.

  • Każda kandydatka przechodzi 3 testy psychologiczne:
  1. Test, który wykorzystywany jest w badaniach kwalifikacyjnych na określone stanowiska pracy w pewnych specyficznych zawodach (policjanci, strażacy, wojskowi, kierowcy), czy w badaniach osób ubiegających się o zezwolenie na posiadanie broni. Na podstawie tego testu sprawdzamy poziom agresji zarówno jawnej jak i utajonej, oraz sposób radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,które często występują w pracy z malutkimi dziećmi. Dzięki temu narzędziu możemy stwierdzić czy opiekunka potrafi zachować zimną krew w trudnych sytuacjach oraz czy nie będzie stanowiła zagrożenia dla dziecka.
  2. Test służący do badania osobowości. Kwestionariusz ten pomaga nam w ocenie zrównoważenia emocjonalnego opiekunki, tego czy jest szczera i uczciwa oraz w doborze pod względem dopasowania osobowościowego odpowiedniej kandydatki do odpowiedniej rodziny.
  3. Test pozwalający na diagnozę preferencji w zakresie zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy. Umożliwia wygenerowanie listy preferowanych i odradzanych zawodów. Narzędzie to pomaga w ocenie predyspozycji niani do specyfiki zawodowej.
  • Następnie na życzenie klienta niania zostanie poproszona o przedstawienie zaświadczenia o niekaralności.Copyright by Nanny4You 2009, code&design seraaq.com
Nanny4you jest marką "Fidelia Group" Karolina Fidelus | ul. Herbsta 4/320 | 02-784 Warszawa | NIP: 951-229-42-22